SINCE-2006

[婚礼]Ameber Palace

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

方案说明: 本案舞台设计了整组9件的立体城堡造型,细节部分作雕花设计,并做了一定量的花排和花墙装饰;舞台两侧使用了LED屏搭建扩展整体空间;另外在光使用量上也相对比较充分。 本案的设计虽然在形式上用的是一种比较常规的形式,但搭建内容的质量相对较高,还是能够展现出一个较高质量的舞台效果。预算条件限制,在吊顶部分及T台部分还是有比较大的可以加强的空间。