SINCE-2006

[商业活动]Dr.toson

--------------------

----------现场视频----------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

方案说明: 本案为商业活动设计。项目大部分都是常规商业活动常用项目,使用了小面积的气球、纱幔及花艺的点缀来丰富材质,并在舞台背景结构以及迎宾背景结构方面作了一定的设计,避免结构过于单调。配色上方案选择了大面积纯白色的使用,以提升整体质感。