SINCE-2006

[商业活动]ASM

--------------------

----------现场视频----------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

方案说明: 本案原案为年会设计,以礼盒为主要元素。一方面是考虑甲方行业特点,另一方面也是作为一份礼物送给全体工作人员。 方案厅内设计:舞台作三层四面台设计,主背景作礼盒造型,搭配灯光、鲜花、铁艺以及PVC等装饰,厅两侧作LED屏方便转播以及素材的播放。 厅外设计:合影部分作橱窗造型装饰,以礼盒堆砌装饰。